با یک داستان می‌خواهیم این موضوع را توضیح دهیم.

روزی روزگاری دو دوست که خیلی هم دوست نبودند، بهمن و اسپایدرمن باهم نشسته بودند.

روی مبل نشسته بودند و فیلم Justice League را می‌دیدند. ولی بعد از یکی دو ساعت حوصله‌اشان سر رفت.

بهمن از شنیدن صدای خش دار بتمن خسته شده بود و دیگه حال دیدن فیلم را نداشت.

Forex Traders Lounging

ناگهان اسپایدرمن پرید و با هیجان گفت:

اسپایدنرمن: اوه اوه داش!

بهمن: به من بگو بهمن!

اسپایدرمن: حالا هرچی، یه فکر میزون دارم!

بهمن: اوه؟ من فکرای میزون دوست دارم، بگو ببینم.

اسپایدرمن: بیا بالا پایین رفتن قیمت یه چیزی رو حدس بزنیم.

بهمن: حدس بزنیم؟ خیلی عنکبوت باهوشی هستیا.

اسپایدرمن: داش من عنکبوت نیستم، فقط کیفیت‌های یک عنکبوت رو دارم، این دوتا چیز باهم فرق دارن، فقط چون یه لباس چسبون که روش یه عنکبوت هست پوشیدم معنی این رو نمیده که منم عنکبوتم!

بهمن: حالا هرچی، قضیه این حدس زدن چیه؟

اسپایدرمن: ببین اینجوریه؛ حدس بزن نرخ GBP/USD بالا میره یا پایین میاد، بیا بگیم قیمت الان 1.4000 هستش،‌ حدست چیه؟

بهمن به عنکبوت‌ها اعتماد ندارد، گوشی‌اش را در آورده و قیمت را در گوگل جستجو می‌کند. قیمت درست است.

بهمن: فکر می‌کنم بالا میره.

اسپایدرمن: جدی؟ پس شرط ببندیم.

بهمن: چه شرطی؟ چه جوری؟

اسپایدرمن: اگه قیمت بالا رفت، من مابه‌التفاوت قیمت الان با بعدا رو بهت می‌دم، ولی اگه پایین رفت تو به من پول میدی، میتونی شرط هم هروقت بخوای کنسل کنی. نظرت چیه؟

بهمن: باشه، قبوله.

بهمن یک واحد GBP/USD را در 1.4000 خرید زده است. یعنی بالا پایین شدن 1 پیپ مساوی با 0.0001$ است.

یک ساعت بعد، اسپایدرمن به بهمن می‌گوید که قیمت به 1.4100 رشد کرده. 100 پیپ بالا رفته است.

اسپایدرمن: حاجی! نرخ 0.01 یا همون 100 پیپ بالا رفته.

بهمن گوشی‌اش را چک می‌کند و می‌بیند که قیمت بالا رفته.

اسپایدرمن: ای به خشکی شانس، حدسم درست نبود. بیا این 0.01$‌ات همشو یه‌جا خرج نکنیا.

اسپایدرمن یه سکه برای بهمن پرت می‌کند.

بهمن سکه را در جیبش می‌گذارد و به فکرهای طمعکارانه‌ای فرو می‌رود.

بهمن: همش 0.01$ سود کردم. انقدر واسه تو شاید خوب باشه، ولی من بیشتر می‌خوام.

اسپایدرمن: باشه پس، یه بار دیگه شرط ببندیم، ولی ایندفعه 10,000 واحد بذار وسط.

بهمن: ولی الان انقدر پول همرام نیستو

اسپایدرمن: خب چقدر داری؟

بهمن: 20$ دارم منهای این سکه که برام انداختی.

اسپایدرمن: خب حله، فکر کنیم که من همه این پول رو به تو قرض دادم، اینجوری برای حرکت هر پیپ تو 1$‌ کاسب میشی، یعنی اگه بزم 100 پیپ بره بالا، تو 100$ به جیب میزنی.

- از اونجایی که من به کسایی که هم اسم سیگارن اعتماد ندارم، 20 دلارت رو به عنوان بیعانه می‌گیرم.

- اگه ببری پولت رو برمیگردونم.

- ولی اگه قیمت پایین بیاد و تو بخوای فرار رو بر قرار ترجیج بدی، من دست از پا درازتر برنمیگردم خونه.

- اگه هم از 20 پیپ پایین تر بیاد و تو دیگه پول نداشته باشی، من شرط رو میبندم و 20 دلار رو نگه میدارم.

- تا وقتی که قیمت از 20 پیپ پایین‌تر نیاد، شرط تا وقتی که بخوای باز میمونه.

بهمن: خوبه، تو چی؟ مطمعنی میتونی پولم رو بدی؟

اسپایدرمن خنده شیطانی‌ای می‌کند.

اسپایدرمن: معلومه که می‌تونم،‌ من یه قهرمانم، میتونی بهم اعتماد کنی.

بهمن: باشه.

اسپایدرمن: عالی شد. بریم تو کارش!

بهمن گوشی‌اش را چک می‌کند تا مطمعن شود که قیمت 1.41000 است.

بهمن: من شرط می‌بندم که قیمت بالا میره. اینم 20 دلارم.

اسپایدرمن حدس می‌زند که قیمت بالا می‌رود و سعی می‌کند خودش را به نشنیدن بزند.

بهمن: هوی؟ صدام رو میشنوی؟ برخلاف مارها عنکبوت‌ها کر نیستن. 20 دلارم رو بگیر.

اسپایدرمن: چی شده؟ میخوای شرط ببندی؟ قیمتم برای GBP/USD بالا رفته. الان 1.4150‌عه، هنوز می‌خوای شرط ببندی؟

بهمن: چی شد داش. گفتی 1.4100 که. الان چی میگی؟

اسپایدرمن: قیمت جدیده دیگه. میخوای؟ قبل ازینکه نظرم رو عوض کنم بگو.

بهمن: باشه. شرط می‌بندم که از 1.4150 بالاتر میره.

هم اکنون بهمن 10,000 واحد GBP/USD را خرید زده است. هر حرکت یک پیپ برابر است با 1$.

چند ساعت بعد، اسپایدرمن اعلام می‌کند که قیمت GBP/USD الان در 1.4350 است.

GBP/USD 200 پیپ بالا رفته است.

بهمن: می‌خوام شرط رو ببیندم.

تفاوت 1.4150 با 1.4350 برابر با 0.02$ یا 200 پیپ است.

ولی از آنجایی که سایز شرط بهمن 10,000 واحد بود، اسپایدرمن باید 200$ به بهمن بدهد.

اسپایدرمن: ای گور باباش! بازم بردی!

با 10,000 واحد خیالی که اسپایدرمن گفت، بهمن 200$ سود کرد.

اسپایدرمن به او 200$‌ از جیب می‌دهد و 20$ را نیز پس میدهد.

بهمن 10برابر سود کرد.

بهمن: بازم بازی کنیم، فکر می‌کنم قیمت... اوه یه لحظه الان میام.

بیست دقیقه بعد...

بهمن: خب بازم بازی کنیم. فکر می‌کنم قیمت بالاتر میره، ولی من می‌خوام اندازه شرط رو به 100,000 واحد تغییر بدم.

اسپایدرمن: اوه اوه وال رو ببین! چه ریخت و پاشی می‌کنی. ازین به بعد بهت میگم بهمن والی.

بهمن:‌ :/

اسپایدرمن: اوکی، من وام خیالی رو بهت بیشتر می‌کنم.

قیمت الان 1.4300عه، ولی چون بیشتر شرط می‌بندی من 200$ بیعانه می‌خوام.

بهمن 200$‌ای که الان برده بود را به اسپایدرمن می‌دهد.

هم‌اکنون بهمن 100,000 واحد GBP/USD را در 1.43000 خرید زده است. یعنی هر پیپ برابر با 10$ است.

چند دقیقه بعد، GBP/USD به 1.4295 سقوط می‌کند.

اسپایدرمن: خب 5 پیپ سقوط کرد. یعنی ضرر غیرواقعی‌ات 50$ هستش.

- اگه بخوای می‌تونم شرطط رو ببندم.

بهمن: نخیر! سوسک نباش! هنوز فکر می‌کنم قیمت میره بالا. شرط باز میمونه.

اسپایدرمن: باشه باشه.

پنج دقیقه بعد، قیمت سقوط می‌کند.

قیمت GBP/USD به 1.4275 کاهش یافته. الان 25 پبپ ضرر کردی. یعنی ضرر غیرواقعی‌ات 250$ شده. ازونجایی که بیعانه‌ات برای پوشش این ضرر کافی نیست،‌ من شرط رو می‌بندم و 200$‌اتم مال منه.

در این داستان ساده کلی نکته وجود دارد.

برای مثال توجه کنید جطور:

  • اسپایدرمن یک حدس بازی درست می‌کند، به این شکل که شما می‌توانید رشد یا سقوط قیمت را حدس بزنید و اگر حدستان درست بود، پول در بیاورید.
  • اسپایدرمن هر قیمتی که بخواهد را می‌تواند بگوید؟
  • اسپایدرمن می‌تواند قیمت را در لحظه آغاز شرط تغییر بدهد؟
  • اسپایدرمن می‌تواند هر اندازه شرطی را بدون توجه به پول بهمن درست کند؟
  • اسپایدرمن همش طرف شرط است؟ هیچکس دیگری نیست؟

این داستان نکته‌های زیادی در رابطه با معامله کردن با کارگزاران فارکس را دارد.

اگر دقت کرده باشید، بهمن شما هستید، معامله‌گر. اسپایدرمن کارگزار است.

توجه کنید که نه بهمن و نه اسپایدرمن هیچ پوندی ندارند. هیچ پوندی رد و بدل نشده است. صرفا با دلار بر قیمت GBP/USD شرط می‌بستند.

در خرده‌فروشی فارکس، شما صاحب ارز نمی‌شوید.

شما صرفا بر حرکت قیمت شرط می‌بندید.

یا شما یا کارگزار باید مابالتفاوت را بپردازید.

ریسک شما این است که کارگزار سود شما را پرداخت نخواهد کرد.

به داستان برگردیم تا ببینیم چطور این اتفاق می‌افتد.

روز بعد، بهمن و اسپایدرمن همدیگر را برای صبحانه می‌بینند.

بهمن: دوباره بازی کنیم. فکر کنم دوباره قیمت بالا میره. اندازه شرطم 100,000 واحده.

اسپایدرمن: باشه. قیمت من برای GBP/USD 1.4300 عه. 200$ بیعانه میخوام.

بهمن 200$‌ به اسپایدرمن می‌دهد.

یک ساعت بعد، بهمن قیمت را می‌پرسد.

اسپایدرمن: GBP/USD الان در 1.4600 معامله می‌شود.

بهمن: آره عزیزم! 300 پیپ بالا رفته، با 10$/پیپ، 3,000$‌ سود کردم. وقت یه ماشین جدیده!

اسپایدرمن: مبارکه داش، ولی یه مشکلی هست.

بهمن: چی؟

اسپایدرمن: نمی‌تونم پولت رو بدم، ندازم.

بهمن: یعنی چی ندارم؟ توکه شرط رو قبول کردی.

اسپایدرمن: آره ولی فکر نمی‌کردم ببازم، الان فقط 200$‌ خودت رو دارم. می‌تونم اون رو بدم بهت.

بهمن: چی چی؟ سودم چی پس؟

اسپایدرمن پشت بهمن را نشان می‌دهد....

اسپایدرمن: اون چیه پشتش؟

بهمن پشت را نگاه می‌کند ولی چیزی نیست،‌ وقتی برمیگردد اثری از اسپایدرمن نیست.

در این سناریو، کارگزار ورشکست شد.

اسپایدرمن طرف معامله شد ولی آهی در بساط نداشت.

همانطور که کارگزار مطمعن می‌شود شما پول دارید (با بیعانه)‌ شما هم باید مطمعن شوید که کارگزار می‌تواند سود شما را بپردازد.

اسپایدرمن 200$ بیعانه را نیز با خود برد.

کارگزاران معتبر ترجیح می‌دهند که در بازار بمانند، برخلاف اسپایدرمن،‌ آنها روش‌هایی برای پوشش ریسک خود دارند.

در درس‌های بعدی ما درباره موضوعات مربوط به کارگزاران بیشتر توضیح می‌دهیم.

ولی این فقط یک نکته از نکته‌های فراوان برای انتخاب کارگزار است.

برای سنجش درست کارگزاران فارکس باید بدانید که یک کارگزار معمول چگونه کار می‌کند:

با چه کسی معامله می‌کنید؟

برخلاف بهمن در داستان بالا، شما قرار نیست بدانید با چه کسی معامله می کنید. و حتی می‌دانید، به این معنی نیست که باید کورکورانه به آنها اعتماد کنید. حتی بهمن توسط یک ابرقهرمان دیگر فریب داده شد که ظاهراً «آدم خوبی» بود.

کارگزار فارکس شما یک نهاد شرکتی بدون چهره است که از شما می خواهد برای آن پول بفرستید تا بتوانید با آن معامله کنید.

آیا مطمئن هستید که آنها آنچه هستند که می گویند؟ آیا این یک شرکت قانونی است که واقعاً خدمات تجارت فارکس را ارائه می دهد؟ یا یک کارگزار جعلی است؟ چگونه می دانید که شرکت فقط پول شما را نمی گیرد و ناپدید نمی شود؟

واقعاً با چه کسی معامله می کنید؟ آیا کارگزار معتبری است؟

در واقع چه چیزی را معامله می کنید؟

توجه داشته باشید که چگونه اسپایدرمن یا بهمن در واقع مالک هیچ پوندی نبودند. هیچ پوندی رد و بدل نشد. آنها صرفاً روی نوسانات قیمت GBP/USD شرط‌بندی دلاری می‌کردند.

بنابراین اگر در واقع خرید یا فروش ندارید، چه چیزی را معامله می کنید؟

واقعا کجا معامله می کنید؟

توجه کنید که چگونه اسپایدرمن تنها با تخیل خود یک "بازار" (برای شرط بندی بر روی قیمت پوند/دلار آمریکا) برای بهمن درست کرد؟

آیا متوجه شده اید که چگونه فقط دو طرف درگیر بودند؟

هر زمان که بهمن شرط بندی می کرد، اسپایدرمن وارد "بازار" نمی شد و به دنبال شخص دیگری نمی گشت تا طرف مقابل شرط بندی را انجام دهد.

اسپایدرمن طرف مقابل همه شرط‌های بهمن را گرفت.

تا زمانی که هر دو بر سر شرایط توافق داشتند، شرط‌بندی واقعی انجام می‌شد و انتظار می‌رفت که قوانین رعایت شود. هیچ کس دیگری درگیر نبود.

بنابراین اگر در «بازار» معامله نمی‌کنید، کجا معامله می‌کنید؟

کارگزاران فارکس چگونه ریسک خود را مدیریت می کنند؟

در آخرین شرط بندی که بین اسپایدرمن و بهمن انجام شد، توجه کنید که چگونه قیمت GBP/USD در برابر اسپایدرمن به طور نامطلوبی حرکت کرد و او در نهایت پولی برای پرداخت نداشت؟

از آنجایی که اسپایدرمن تنها فردی است که طرف مقابل شرط بهمن را می گیرد، بهمن باید مطمئن می شد که مرد عنکبوتی پول دارد.

همین نگرانی باید در مورد کارگزاران خرده‌فروش وجود داشته باشد زیرا آنها به روشی مشابه عمل می کنند.

بنابراین اگر کارگزار فارکس شما همیشه طرف مقابل معاملات شما را می گیرد، چگونه از خطر ورشکستگی و بالا کشیده شدن پول خود جلوگیری کنید؟

آیا قیمت هایی که کارگزار فارکس به شما می‌گوید منصفانه است؟

توجه کنید که چگونه اسپایدرمن می تواند هر قیمتی که می خواهد را بگوید؟ خوشبختانه، بهمن به اندازه کافی باهوش بود که از گوشی خود استفاده کند و به منبع شخص ثالث (گوگل) مراجعه کند تا بررسی کند که آیا قیمتی که اسپایدرمن گفته دقیق است یا خیر.

اما اگر این کار را نکرد چه؟ هنگامی که شرط بندی انجام شد، اسپایدرمن می توانست به افزایش قیمت ها به نفع خود ادامه دهد. به عنوان مثال، او می تواند بگوید که GBP/USD پیپ سقوط کرده (حتی اگر نکرده باشد)، و بهمن مجبور می شود با ضرر شرط بندی کند.

بنابراین اگر کارگزار فارکس شما بتواند هر قیمتی را که می‌خواهد به شما بگوید، چگونه می‌دانید که قیمت‌ها در پلتفرم معاملاتی شما منصفانه است؟ قیمت ها از کجا می آید؟

کیفیت اجرای سفارش کارگزار فارکس شما چگونه است؟

توجه کنید که چگونه بهمن می خواست زمانی که قیمت شروع GBP/USD از 1.4100 بود شرطبندی کند، اما اسپایدرمن رد کرد و به جای آن قیمت را به 1.4150 تغییر داد؟

این به لغزش معروف است.

لغزش تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی است که معامله در آن انجام می شود.

لغزش می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد و می تواند به نفع و علیه یک معامله گر عمل کند.

در مورد بهمن، او لغزش منفی را تجربه کرد، جایی که اسپایدرمن قیمتی بدتر از حد انتظار به او داد. این منجر به سود کمتر یا زیان بیشتر می شود.

اگر سفارش شما نتواند با قیمت ذکر شده اجرا شود، اگر قیمت مشخصی ذکر شود، حتی اگر دقیق و منصفانه باشد، هیچ معنایی ندارد.

چگونه می توان کیفیت اجرای سفارش آن را تعیین کرد؟ کجا سفارشات با قیمت های درخواستی شما اجرا می شود؟ ما این موضوعات را به طور مفصل (و بیشتر) در درس های بعدی پوشش خواهیم داد.