سناریوی معامله: مارجین کال لول در 100٪ و بدون استاپ اوت لول جداگانه

وقت استفاده از اصطلاحاتی که تا الان یاد گرفته‌اید فرارسیده. در ادامه چند سناریو معاملاتی برای شما تهیه دیده‌ایم، این سناریوها به درک بهتر شما از معاملات واقعی فارکس کمک می‌کنند.

کارگزاران خرده و ارائه‌دهندگان CFD سیاست‌های سطح موجودی متفاوتی دارند. برخی فقط با مارجین کال کار می‌کنند، برخی دیگر مارجین کال لول و استاپ اوت لول جداگانه تعریف می‌کنند.

در این درس، یک سناریوی معاملاتی واقعی را بررسی می‌کنیم که کارگزار شما فقط با مارجین کال کار می‌کند.

کارگزار مارجین کال لول و استاپ اوت لول را در 100% تعریف می‌کند.

وقتی معامله شما به یک ضرر اساسی می‌رسد، چه اتفاقی برای حساب شما می‌افتد؟


مرحله 1: موجودی حساب معاملاتی

فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار است.

C:\Users\Pouya\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\equityض.png

مرحله 2: مارجین موردنیاز را محاسبه کنید

شما می‌خواهید EUR/USD را با قیمت ۱٫۱۵۰۰۰ بخرید و یک پوزیشن مینی لات (10,000 واحد) باز کنید. مارجین موردنیاز 2% است.

برای بازکردن موقعیت چه مقدار موجودی (موجودی الزامی) نیاز دارید؟

ازآنجایی‌که EUR ارز پایه است. این مینی لات 10000 یورو است. یعنی ارزش واقعی پوزیشن 10,000 یورو است.

ازآنجایی‌که حساب معاملاتی ما بر حسب USD است، باید EUR را به USD تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.

$1.15 = €1
$11,500 = €10,000

ارزش مفهومی 11,500 دلار است.

اکنون می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

موجودی موردنیاز = ارزش مفهومی × موجودی موردنیاز
$230 = $11,500 x .02

با فرض اینکه حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا است و ازآنجایی‌که موجودی موردنیاز است، موجودی الزامی 230 دلار خواهد بود.

مرحله 3: موجودی استفاده شده را محاسبه کنید

به‌غیراز معامله‌ای که به‌تازگی وارد کردیم، هیچ معامله دیگری باز نیست.

ازآنجایی‌که ما فقط یک پوزیشن بازداریم، موجودی استفاده شده و موجودی الزامی یکی خواهد بود.

مرحله 4: محاسبه اکوییتی

فرض کنیم قیمت کمی به نفع شما تغییر کرده است و معامله شما اکنون در نقطه سربه‌سر معامله می‌شود.

این یعنی P/L شناور شما 0 دلار است.

اکوییتی خود را محاسبه کنیم:

اکوییتی = مانده + سود (یا ضرر) شناور
$1,000 = $1,000 + $0
اکوییتی حساب شما اکنون 1000 دلار است.

مرحله 5: موجودی آزاد را محاسبه کنید

حالا که اکوییتی را می‌دانیم، می‌توانیم موجودی آزاد را محاسبه کنیم:

موجودی آزاد = اکوییتی - موجودی استفاده شده
$770 = $1,000 - $230

موجودی آزاد 770 دلار است.

مرحله 6: سطح موجودی را محاسبه کنید

حالا که اکوییتی را می‌دانیم، می‌توانیم مارجین لول را محاسبه کنیم:

مارجین لول = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) × 100%
435% = ($1,000 / $230) x 100%

مارجین لول 435 درصد است.

EUR/USD 500 پیپ سقوط می‌کند!

قیمت بر علیه شما حرکت می‌کند!

گزارش‌هایی از شیوع یک ویروس مهلک در پاریس به گوش می‌رسد

EUR/USD 500 پیپ سقوط می‌کند و در 1.10000 معامله می شود.

ببینیم حساب شما چگونه تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

موجودی استفاده شده

همانطور که می‌بینید موجودی استفاده شده تغییر کرده است.

ازآنجاکه نرخ ارز جابه‌جا شده، ارزش مفهومی پوزیشن تغییر کرده است.

این مستلزم محاسبه مجدد موجودی الزامی است.

هرگاه تغییری در قیمت EUR/USD ایجاد شود، موجودی موردنیاز تغییر می‌کند.

باتوجه‌به اینکه EUR/USD در حال حاضر با قیمت ۱٫۱۰۰۰ معامله می‌شود (به‌جای ۱٫۱۵۰۰۰)، باید ببینیم برای باز نگه‌داشتن پوزیشن موجودی ما باید چقدر باشد.

ازآنجایی‌که حساب معاملاتی ما بر حسب USD است، باید ارزش EUR را به USD تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله تعیین شود.

$1.10 = €1
$11,000 = €10,000

ارزش مفهومی 11000 دلار است.

پیش‌ازاین، ارزش مفهومی 11500 دلار بود.

ازآنجایی‌که EUR/USD کاهش یافته است، این یعنی یورو ضعیف شده است. ازآنجایی‌که حساب شما بر حسب USD است، این باعث می‌شود ارزش مفهومی پوزیشن کاهش یابد.

اکنون می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی موردنیاز
$220 = $11,000 x .02

توجه داشته باشید که چون مقدار مفهومی کاهش‌یافته است، موجودی الزامی نیز کاهش‌یافته است.

ازآنجایی‌که مارجین مورد نیاز 2 درصد است، موجودی الزامی 220 دلار خواهد بود.

پیش‌ازاین، موجودی موردنیاز ۲۳۰ دلار بود (وقتی EUR/USD در 1.15000 معامله می‌شد).

موجودی استفاده شده برای منعکس کردن تغییرات در موجودی الزامی برای هر پوزیشن باز به‌روز می‌شود.

در این مثال، ازآنجایی‌که شما فقط یک پوزیشن بازدارید، موجودی استفاده شده برابر با موجودی الزامی جدید خواهد بود.

س/ض شناور

EUR/USD  از 1.15000 به 1.10000 کاهش یافته و 500 پیپ اختلاف بین قیمت جدید و قبلی ایجاد شده است.

ازآنجایی‌که شما یک مینی لات معامله می‌کنید، حرکت 1 پیپ برابر با 1 دلار است.

این یعنی یک ضرر شناور 500 دلاری دارید.

س/ض شناور= (قیمت فعلی - قیمت ورودی) × 10,000 × X/پیپ

-$500 = (1.1000 = 1.15000) x 10,000 x $1/پیپ

اکوییتی

اکوییتی شما اکنون ۵۰۰ دلار است.

اکوییتی = موجودی + P/L شناور
$500 = $1,000 + (-$500)

موجودی آزاد

موجودی آزاد شما اکنون 280 دلار است.

موجودی آزاد = اکوییتی - موجودی استفاده شده
$280 = $500 - $220

سطح موجودی

سطح موجودی به ۲۲۷ درصد کاهش‌یافته است.

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) × 100%
227% = ($500 / $220) x 100%

سطح موجودی شما هنوز بالای 100٪ است، پس اوضاع هنوز خوب است.

EUR/USD مجددا 288 پیپ سقوط می‌کند!

EUR/USD 288 پیپ دیگر سقوط می‌کند و الان با قیمت 1.07120 معامله می‌شود.


موجودی استفاده شده

باتوجه‌به اینکه EUR/USD  با قیمت 1.07120 (به‌جای ۱٫۱۰۰۰۰) معامله می‌شود، بیایید ببینیم برای باز نگه‌داشتن موقعیت چه میزان مارجین موردنیاز است.

ازآنجایی‌که حساب معاملاتی ما بر حسب USD است، باید ارزش یورو را به USD تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.

€1 = $1.0712
€1000 = $10712

ارزش مفهومی 10712 دلار است.

اکنون می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی موردنیاز
$214 = $10,712 x .02

توجه داشته باشید که چون ارزش مفهومی کاهش‌یافته است، موجودی الزامی نیز کاهش‌یافته است.

ازآنجایی‌که موجودی موردنیاز ۲ درصد است، موجودی الزامی ۲۱۴ دلار خواهد بود.

پیش‌ازاین، موجودی موردنیاز ۲۲۰ دلار بود.

با به‌روز شدن موجودی استفاده شده، ما می‌توانیم متوجه تغییرات در موجودی الزامی برای هر پوزیشن باز بشویم.

در این مثال، ازآنجایی‌که شما فقط یک پوزیشن بازدارید، موجودی استفاده شده برابر با موجودی الزامی جدید خواهد بود.

س/ض شناور

EUR/USD از 1.15000 به 1.07120 کاهش یافته، 788 پیپ اختلاف.

ازآنجایی‌که شما یک مینی لات معامله می‌کنید، حرکت 1 پیپ برابر با 1 دلار است.

این یعنی شما 788 دلار ضرر شناور دارید.

س/ض شناور = (قیمت فعلی - قیمت ورودی) × 10,000 × $X/پیپ
-$788 = (1.07120 – 1.15000) x 10,000 x $1/پیپ


اکوییتی

اکوییتی اکنون ۲۱۲ دلار است.

اکوییتی = موجودی + س/ض شناور
$212 = $1,000 + (-$788)

موجودی آزاد

موجودی آزاد شما 2 دلار است.

موجودی آزاد = اکوییتی - موجودی استفاده شده
-$2 = $212 - $214

سطح موجودی

سطح موجودی شما به 99% کاهش‌یافته است.

سطح موجودی = (اکوییتی/ موجودی استفاده شده) × 100%
99% = ($212 / $214) x 100%

اینجا سطح موجودی شما زیر مارجین کال لول است!
معیار های حساب
حساب و کتاب های شما در پلتفرم معاملاتی اینگونه به نظر میرسند

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
$1,000 $1,000 $1,000
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.15000 435% $1,000 $230 $770 $1,000 $0
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.10000 227% $500 $220 $280 $1,000 -$500
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.07120 99% $212 $214 -$2 $1,000 -$788مارجین کال

پلتفرم شما خودکار معامله شما را می‌بندد.

هنگامی که معامله شما بسته شود، دو اتفاق می‌افتد:

  1. موجودی استفاده شده شما "آزاد می‌شود".
  2. ضرر شناور شما "تحقق خواهد یافت".

موجودی شما برای نشان‌دادن ضرر واقعی به‌روز می‌شود.

اکنون که حساب شما پوزیشن باز ندارد و "راکد" است، موجودی آزاد، اکوییتی و موجودی کل شما یکسان خواهد بود.

هیچ سطح حاشیه یا س/ض شناور وجود ندارد زیرا هیچ پوزیشنی باز نیست.

بیایید ببینیم حساب معاملاتی شما از اول تا آخر چگونه تغییر کرده است.

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
$1,000 $1,000 $1,000
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.15000 435% $1,000 $230 $770 $1,000 $0
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.10000 227% $500 $220 $280 $1,000 -$500
Long EUR/USD 10,000 1.15000 1.07120 99% $212 $214 -$2 $1,000 -$788
$212 $212 $212

قبل از معامله، شما 1000 دلار پول نقد داشتید. حالا شما با 212 دلار دارید.

۷۹ درصد سرمایه خود را ازدست‌داده‌اید.
% Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100% -79% = (($212 - $1,000) / $1,000) x 100%

برخی از معامله گران هنگامی که متوجه می‌شوند تجارت آنها به طور خودکار منحل شده است، حالشان به هم می‌خورد.

در درس بعدی، سناریوی معاملاتی متفاوتی را ارائه می‌کنیم که در آن کارگزار شما دارای یک مارجین کال و استاپ اوت لول جداگانه است.

بهتر است این دو موقعیت را مقایسه کنیم.