سیاست‌های مارجین کال بین کارگزاران مختلف فارکس و ارائه‌دهندگان CFD متفاوت است. برخی مارجین کال لول و استاپ اوت لول را متفاوت در نظر می‌گیرند و برخی باهم.

در درس قبل، یک سناریوی معاملاتی را مرور کردیم که کارگزار مارجین کال لول و استاپ اوت متفاوت نداشت.

در این درس، یک سناریوی معاملاتی را مرور خواهیم کرد که در آن کارگزار مارجین کال لول و استاپ اوت لول متفاوت دارد.

کارگزار، ‌مارجین کال لول را 100% و استاپ اوت لول را 50% تعریف کرده است.

وقتی در معامله‌ای هستید که اشتباه پیش می‌رود، چه اتفاقی برای حساب شما می‌افتد؟ در ادامه متوجه می‌شویم!مرحله 1: واریز وجوه به‌حساب معاملاتی


فرض کنید ۱۰۰۰۰ دلار به‌حساب تجاری خود واریز کرده‌اید. اکنون موجودی شما 10000 دلار است.

حساب معاملاتی شما به این صورت است:

مرحله 2: موجودی موردنیاز را محاسبه کنید

شما می‌خواهید GBP/USD را با قیمت ۱٫۳۰۰۰۰ خرید بزنید و یک پوزیشن استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد) باز کنید.

موجودی موردنیاز 5٪ است.

برای بازکردن موقعیت به چه مقدار موجودی (موجودی الزامی) نیاز دارید؟

ازآنجایی‌که حساب ما به دلار است، باید ارزش پوند را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله به دست بیاید.

£1 = $1.30

£100,000 = $130,000

ارزش مفهومی 130000 دلار است.

اکنون می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی موردنیاز

$6,500 = $130,000 x .05

با فرض اینکه حساب شما به دلار آمریکا است و ازآنجایی‌که موجودی موردنیاز 5 درصد است، موجودی الزامی 6500 دلار می‌شود.


مرحله 3: موجودی استفاده شده را محاسبه کنید

این تنها معامله باز ما است.

ازآنجایی‌که فقط یک پوزیشن بازداریم، موجودی استفاده شده همان موجودی الزامی است.


مرحله 4: محاسبه اکوییتی

فرض کنیم که قیمت، کمی به نفع شما تغییر کرده است و پوزیشن شما اکنون در نقطه سربه‌سر معامله می‌شود.

یعنی س/ض شناور شما 0 دلار است.

حالا اکوییتی را محاسبه کنیم:

اکوییتی = مانده‌حساب + سود (یا ضرر) شناور

$10,000 = $10,000 + $0

اکوییتی حساب شما ۱۰۰۰۰ دلار است.مرحله 5: موجودی آزاد را محاسبه کنید

حالا اکوییتی را می‌دانیم، می‌توانیم موجودی آزاد را محاسبه کنیم:

موجودی آزاد = اکوییتی - موجودی استفاده شده

43,500 = $10,000 - $6,500

موجودی آزاد 3500 دلار است.


مرحله 6: سطح موجودی را محاسبه کنید

حالا اکوییتی را می‌دانیم، می‌توانیم مارجین لول را محاسبه کنیم:

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) × 100%

154% = ($10,000 / 6,500) x 100%

سطح موجودی 154% است.

معیارهای حساب شما در پلتفرم معاملاتی شما به این صورت است:

GBP/USD 400 پیپ سقوط می‌کند!


GBP/USD 400 پیپ سقوط کرد و اکنون با قیمت 1.26000 معامله می شود.

ببینیم حساب شما چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.


موجودی استفاده شده

همان‌طور که می‌بینید موجودی استفاده شده تغییر کرده است.

ازآنجاکه نرخ ارز تغییر کرده است، ارزش مفهومی پوزیشن نیز تغییر می‌کند.

این مستلزم محاسبه مجدد موجودی الزامی است.

هر زمان که قیمت GBP/USD تغییر کند، موجودی الزامی نیز تغییر می‌کند.

باتوجه‌به اینکه GBP/USD اکنون با قیمت ۱٫۲۶۰۰۰ (به‌جای ۱٫۳۰۰۰۰) معامله می‌شود، باید ببینیم برای باز نگه‌داشتن پوزیشن به چه مقدار موجودی الزامی نیاز است.

ازآنجایی‌که حساب به دلار است، باید ارزش پوند را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.

£1 = $1.26

£100,000 = $126,000

ارزش مفهومی 126000 دلار است.

قبلاً ارزش واقعی ۱۳۰۰۰۰ دلار بود. ازآنجایی‌که پوند انگلیس ضعیف شده و GBP/USD کاهش یافته است، و ازآنجایی‌که حساب شما بر حسب USD است، ارزش مفهومی پوزیشن کاهش می‌یابد.

حالا می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی موردنیاز

$6300 = $126,000 x .05

توجه داشته باشید که چون ارزش مفهومی کاهش‌یافته است، مارجین الزامی نیز کاهش‌یافته است.

ازآنجایی‌که موجودی موردنیاز 5 درصد است، موجودی الزامی 6300 دلار است.

پیش‌ازاین، مارجین موردنیاز 6500 دلار بود.

موجودی استفاده شده برای نشان‌دادن تغییرات در موجودی الزامی برای هر پوزیشن باز، به‌روز می‌شود.

در این مثال، ازآنجایی‌که شما فقط یک پوزیشن بازدارید، موجودی استفاده شده برابر با موجودی الزامی است.

س/ض شناور

GBP/USD از 1.30000 به 1.26000 سقوط کرده است.

ازآنجایی‌که شما یک لات استاندارد معامله می‌کنید، یک حرکت 1 پیپ برابر با 10 دلار است.

این یعنی شما 4000 دلار ضرر شناور دارید.

س/ض شناور = (قیمت فعلی - قیمت اولیه) × 10,000 × $10/پیپ

-4,000 = (1.26000 – 1.30000) x 10,000 x $10/pip

اکوییتی

اکوییتی شما اکنون 6,000 دلار است.

اکوییتی = موجودی + س/ض شناور

$6,000 = $10,000 + (-$4,000)

موجودی آزاد

موجودی آزاد شما اکنون 300- دلار است.

موجودی آزاد = اکوییتی - موجودی استفاده شده

-$300 = $6,000 - $6,300

سطح موجودی

موجودی شما به 95% کاهش‌یافته است.

مارجین لول = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) × 100%

95% = ($6,000 / $6,300) x 100%

مارجین کال لول در مارجین لول 100% است.

موجودی شما همچنان زیر 100٪ است!


شما یک مارجین کال دریافت خواهید کرد!

این یک اخطار برای احتمال بسته‌شدن خودکار معامله شما است.

معامله شما همچنان باز باقی خواهد ماند، اما تا زمانی که مارجین لول از 100% بالاتر نرود، نمی‌توانید پوزیشن‌های جدید باز کنید.


معیار های حساب

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
$10,000 $10,000 $10,000
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.30000 154% $10,000 $6,500 $3,500 $10,000 $0
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.26000 95% $6,000 $6,300 -$300 $10,000 -$4,000
GBP/USD 290 پیپ دیگر سقوط می‌کند!


GBP/USD 290 پیپ دیگر سقوط کرده و در 1.23100 معامله می شود.


موجودی استفاده شده

باتوجه‌به اینکه GBP/USD اکنون با قیمت ۱٫۲۳۱۰۰ (به‌جای ۱٫۲۶۰۰۰) معامله می‌شود، بیایید ببینیم برای باز نگه‌داشتن پوزیشن چقدر موجودی موردنیاز است.

ازآنجایی‌که حساب معاملاتی شما به دلار است، باید ارزش پوند را به دلار تبدیل کنیم، تا ارزش مفهومی معامله به دست بیاید.

£1 = $1.23100
£100,000 = $123,100

ارزش مفهومی $123,100 است.

اکنون می‌توانیم مارجین الزامی را محاسبه کنیم:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی موردنیاز
$6,155 = $123,100 x .05

توجه داشته باشید چون ارزش مفهومی کاهش‌یافته، موجودی الزامی نیز کاهش‌یافته است.

ازآنجایی‌که مارجین موردنیاز 5 درصد است، مارجین الزامی 6155 دلار خواهد بود.

پیش از این، مارجین موردنیاز ۶۳۰۰ دلار بود.

حاشیه استفاده شده برای نشان‌دادن تغییرات در موجودی موردنیاز برای هر پوزیشن باز به‌روز می‌شود.

در این مثال، ازآنجایی‌که شما فقط یک پوزیشن بازدارید، موجودی استفاده شده برابر با موجودی الزامی خواهد بود.

س/ض شناور

GBP/USD با یک تغییر 690 پیپی، از 1.30000 به 1.23100 سقوط کرده است است.

ازآنجایی‌که یک لات استاندارد معامله می‌کنید، یک حرکت 1 پیپ برابر با 10 دلار است.

این به این معنی است که 6900 دلار ضرر شناور دارید.

س/ض شناور = (قیمت فعلی - قیمت ورودی) × 10,000 × $X / پیپ
-$6,900 = (1.23100 – 1.30000) x 10,000 x $10/پیپ

اکوئیتی
اکوییتی شما 3,100 دلار است.

اکوییتی = موجودی + س/ض شناور
$3,100 = $10,000 + (-$6,900)

موجودی آزاد

موجودی آزاد شما منفی 3055 دلار است.

موجودی آزاد = اکوییتی - موجودی استفاده شده
-$3,055 = $3,100 - $6,155

سطح موجودی

سطح موجودی شما به ۵۰ درصد کاهش‌یافته است.

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) × 100%
50% = ($3,100 / $6,155) x 100%

اینجا سطح موجودی شما پایین‌تر از استاپ اوت لول است.

معیارهای حساب

معیارهای حساب شما در پلتفرم معاملاتی شما به این شکل است:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
$10,000 $10,000 $10,000
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.30000 154% $10,000 $6,500 $3,500 $10,000 $0
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.26000 95% $6,000 $6,300 -$300 $10,000 -$4,000
Long GBP/USD 100,000 1.3000 1.23100 50% $3,100 $6,155 -$3,055 $10,00 -$6,900

استاپ اوت!


هنگامی که سطح موجودی به 50% کاهش میابد، استاپ اوت لول رخ می‌دهد.

در این مرحله، مارجین لول شما به استاپ اوت لول رسیده است.

پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار یک استاپ اوت را اجرا می‌کند.

این یعنی معامله شما به طور خودکار با قیمت بازار بسته می‌شود.

  1. موجودی استفاده شده شما "آزاد می‌شود".
  2. ضرر شناور شما "واقعی می‌شود".

موجودی شما برای نشان‌دادن ضرر واقعی به‌روز می‌شود.

اکنون که حساب شما پوزیشن باز ندارد و "راکد" است، موجودی آزاد، اکوییتی و موجودی شما یکسان خواهد بود.

هیچ سطح موجودی یا س/ض شناور وجود ندارد زیرا هیچ پوزیشنی باز نیست.


حالا ببینیم حساب شما از اول تا آخر چگونه تغییر کرده است.


Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
$10,000 $10,000 $10,000
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.30000 154% $10,000 $6,500 $3,500 $10,000 $0
Long GBP/USD 100,000 1.30000 1.26000 95% $6,000 $6,300 -$300 $10,000 -$4,000
Long GBP/USD 100,000 1.3000 1.23100 50% $3,100 $6,155 -$3,055 $10,00 -$6,900
$3,100 $3,100 $3,100


قبل از معامله، شما 10000 دلار پول نقد داشتید. حالا شما 31000 دلار دارید.

شما ۶۹ درصد از سرمایه خود را ازدست‌داده‌اید.

سود/ضرر = ((موجودی پایانی - موجودی اولیه) / موجودی اولیه) × 100%
-69% = (($3,100 = $10,000) / $10,000) x 100%


بعد از این که برخی از معامله گران متوجه می‌شوند که معامله آن‌‌ها به طور خودکار بسته شده است ناگهان شوک می‌شوند!

در درس بعدی سناریو معاملاتی متفاوتی به شما نشان می‌دهیم که در آن شما سعی می‌کنید که تنها با ۱۰۰ دلار معاملات خود را انجام دهید.

امکان معامله با چنین مبالغی هم امکان پذیر است. اما آیا توصیه میشود؟ در ادامه میبینیم که نتیجه این تصمیم به چه صورت است .