همینطور که در دنیای معاملات مارجینی پیش می‌روید، ممکن است فکر کنید باید یک زبان کاملا جدید را یاد بگیرید که بفهمید قضیه از چه قرار است.

مثل تمام موارد تخصصی دیگر، معاملات مارجین کلمات خاص خود را دارد.

در همین راستا برگه راهنمایی برای شما تهیه دیده‌ایم شامل از معمول‌ترین لغاتی که شما در این موضوع به آن برخورد می‌کنید.

مارجین

تعریف:

پولی که برای باز کردن و نگاه داشتن معاملات خود باید به حساب واریز کنید. مارجین یک وثیقه است برای پوشش ضررهای احتمالی پوزیشن شما.

اهرم (لِورِج)

تعریف:

اهرم توانایی معامله مبلغ بالاتر با موجودی کمتر شماست.

س/ض غیرواقعی

تعریف:

س/ض غیرواقعی، سود یا ضرر جاری (س/ض) که در پوزیشن باز شما حساب شده است. به نام س/ض شناور نیز آن را می‌شناسیم.

موجودی

تعریف:

موجودی پول نقدی است که در حساب خود دارید. اگر یک پوزیشن باز دارید که سود (یا ضرر) شناور داشته باشد، موجودی شما تا پایان و بسته شدن معامله دست نخورده باقی می‌ماند. بعد از بسته شدن، سود یا ضرر شما محاسبه می‌شود و موجودی اضافه یا کسر خواهد شد.

موجودی مورد نیاز (برای هر پوزیشن)

تعریف:

موجودی مورد نیاز، مقدار مارجین لازم برای باز کردن یک پوزیشن است. موجودی مورد نیاز درصدی از اندازه "پوزیشن کامل"‌یا "ارزش مفهومی"‌ پوزیشن شما است.

موجودی الزامی (برای هر پوزیشن)

تعریف:

موجودی الزامی در شروع معامله کنار گذاشته می‌شود.

برای مثال اگر یک پوزیشن 10,000 دلاری (مینی‌لات) با موجودی مورد نیاز 2% (یا اهرم 50:1) باز کنید، 200 دلار موجودی الزامی شما خواهد بود.

تا وقتی معامله باز است این 200 دلار از دسترس شما خارج است، بعد از تمام شدن معامله و بسته شدن پوزیشن، پول دوباره در دسترس شما قرار می‌گیرد.

همچنین به اسم‌های:

موجودی ورودی، موجودی اولیه، موجودی ورودی و اولیه و موجودی لازم برای بازنگاه‌داری (MMR) شناخته می‌شود.

نحوه محاسبه (برای هر پوزیشن):

اگر ارز اول با ارز حساب شما یکی است:

موجودی الزامی = ازش مفهومی x موجودی مورد نیاز

اگر ارز اول با ارز حساب شما یکی نیست:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی x نرخ مبادله ارز اول و ارز حساب

موجودی استفاده شده

تعریف:

موجودی استفاده شده حداقل مقداری است که باید در حساب بماند. این مقدار کل مارجینی است که برای باز نگاه داشتن پوزیشن‌های باز استفاده می‌شود.

همینطور به نام‌های: موجودی لازم برای بازنگاه‌داری (MMR) و موجودی کل شناخته می‌شود.

اکوییتی

تعریف:

اکوییتی موجودی حساب شما بعلاوه سود یا ضرر شناور پوزیشن‌های شماست. اکوییتی ارزش حساب شما را در "زمان حال" نشان می‌دهد.

همچنین به نام‌های اکوییتی حساب، ارزش خالص دارایی و سهام خالص شناخته می‌شود.

نحوه محاسبه:

اگر پوزیشن‌های باز دارید:

اکوییتی = مانده +‌ سود (یا زیان) شناور

اگر پوزیشن باز ندارید:

اکوییتی = موجودی

موجودی آزاد

تعریف:

موجودی آزاد پول در دسترس شماست که قفل نشده و می‌توانید از آن برای باز کردن پوزیشن‌های جدید استفاده کنید. اگر موجودی آزاد از صفر یا کمتر بشود شما یک مارجین کال دریافت می‌کنید و قابلیت باز کردن پوزیشن‌های جدید را از دست می‌دهید.

همچنین با نام‌های: موجودی دردسترس و موجودی قابل استفاده شناخته می‌شود.

نحوه محاسبه:

موجودی آزاد = اکوییتی – موجودی استفاده شده

سطح موجودی

تعریف:

سطح موجودی نسبت بین اکوییتی و موجودی استفاده شده است. سطح موجودی با درصد بیان می‌شود. برای مثال، اگر اکوییتی شما 5,000 دلار و موجودی استفاده شده 1,000 دلار باشد، سطح موجودی 500% است.

همچنین به نام نشانگر موجودی نیز شناخته می‌شود.

نحوه محاسبه:

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) x 100%

مارجین کال لول

تعریف:

سطح خاصی (%) است که اگر موجودی شما به آن یا کمتر از آن برسد، دیگر نمی‌توانید پوزیشن جدیدی باز کنید. پلتفرم معاملاتی شما مارجین کال لول را تعیین می‌کند.

به عنوان مثال اگر 100% باشد، یعنی اگر سطح موجودی شما به 100% برسد، پوزیشن جدیدی باز نخواهید کرد. در این مرحله حساب شما تحت مارجین کال است.

البته فکر نکنید که یعنی معامله‌هایتان بسته شده، این فقط یک اخطار است.

همچنین به نام‌های حداقل موجودی مورد نیاز و حداقل مارجین مورد نیاز نیز شناخته می‌شود.

نحوه محاسبه:

مارجین کال لول = سطح موجودی در یک درصد خاص

استاپ اوت لِوِل

تعریف:

استاپ اوت لول، یا سطح توقف. سطح خاصی (%) است که اگر سطح موجودی شما برابر یا کمتر از آن باشد، کارگزار به طور خودکار شروع به بستن پوزیشن‌های شما تا خروج از سطج می‌کند.

برای مثال، استاپ اوت لول را 50% فرض کنید.

یعنی اگر موجودی به زیر 50% برسد، توقف رخ داده و پوزیشن‌های شناور از بزرگترین پوزیشن، خودکار بسته خواهند شد. این روند تا افزایش سطح به بالای 50% ادامه دارد.

همچنین به نام‌های موجودی لوکوئید شدن، مارجین، موجودی بسته شدن (MCO) و حداقل موجودی مورد نیاز شناخته می‌شود.

نحوه محاسبه:

مارجین کال لِوِل = سطح موجودی در درصد مشخص.

مارجین کال

تعریف:

مارجین کال وقتی که شما سطح آن را نقض کرده‌اید ولی همچنان بالاتر از استاپ اوت هستید اتفاق می‌افتد.

مارجین کال یک هشدار است که حساب شما نفس‌های آخرش را می‌کشد و نزدیک به استاپ اوت لول است.

شما همچنان می‌توانید پوزیشن‌های خود را باز نگه دارید ولی نمی‌توانید پوزیشن جدیدی باز کنید.

استاپ اوت

تعریف:

استاپ اوت وقتی اتفاق می‌افتد که موجودی حساب شما از استاپ اوت لول پایین‌تر بیایید. در آن زمان پوزیشن‌های باز شما بسته می‌شوند و لیکوئید می‌شوید تا از موجودی شما منفی نشود.