سناریو: اگر با 100 دلار یک حساب معاملاتی باز کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر با 100 دلار یک حساب معاملاتی باز کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

یا صد یورو؟ یا صد پوند؟

با استفاده از مارجین می‌توانید معامله‌های جدید با موجودی کم باز کنید، قطعا امکان معامله کردن با 100 دلار در فارکس وجود دارد.

ولی واقعا باید همچین کاری بکنید؟

در ادامه می‌بینید که چه اتفاقی ممکن است رقم بخورد اگر اینکار را انجام دهید.

در این سناریو، کارگزار شما مارجین کال لول 100% و استاپ اوت لول 20%‌دارد.

حالا که مارجین کال و استاپ اوت لول را می‌دانید، ببینیم با 100$ چه میشه کرد.

!!! اگر درس‌های مارجین کال و استاپ اوت لول را نخوانده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ادامه دادن سری به آنها بزنید.

قدم اول: موجودی حساب معاملاتی خود را افزایش دهید


چون آقازاده هستید، 100$ به حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید.

موجودی حساب شما 100$ است.

حساب معاملاتی شما به این شکل است:

قدم دوم: موجودی الزامی را حساب کنید

میخواهید EUR/USD را در 1.20000 خرید بزنید و 5 میکرولات باز کنید (1000 واحد × 5). موجودی مورد نیاز 1% است.

موجودی الزامی برای باز کردن پوزیشن چقدر است؟

از آنجایی که حساب به دلار است، باید ارزش یورو را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را بسنجیم.

€1 = $1.20
€1,000 × 5 میکرولات = €5,000
€5,000 = $6,000

ارزش مفهومی 6,000$ است.

حالا می‌توانیم موجودی الزامی را محسابه کنیم:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی مورد نیاز
$60 = $6,000 x .01

حساب شما به دلار است و موجودی مورد نیاز 1% است، پس موجودی الزامی 60$ می‌شود.


قدم سوم: موجودی استفاده شده را حساب کنید


همین معامله تنها پوزیشن باز ما است.

از آنجایی که فقط یک پوزیشن باز داریم، موجودی استفاده شده مساوی موجودی الزامی است.

قدم چهارم: اکوییتی را مصاحبه کنید

فرض کنیم قیمت به نفع شما حرکت کرده و پوزیشن شما هم‌اکنون بی سود و ضرر معامله می‌شود.

یعنی س/ض شناور شما 0$ است.

اکوییتی را محاسبه کنیم:

اکوییتی = موجودی + سود (یا ضرر) شناور
$100 = $100 + $0

اکوییتی حساب شما 100$ است.قدم پنجم: موجودی آزاد را محسابه کنید

حالا که اکوییتی را می‌دانیم، می‌تـوانیم موجودی آزاد را محاسبه کنیم:

موجودی آزاد = اکوییتی – موجودی استفاده شده
$40 = $100 - $60

موجودی آزاد 40$ دلار است.


قدم ششم: سطح موجودی را محاسبه کنید

وقتی اکوییتی را می‌دانیم، می‌توانیم سطح موجودی را محسابه کنیم:

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) × 100%
167% = ($100 / 60) x 100%

سطح موجودی 167% است.


EUR/USD 80 پیپ رشد می‌کند!

EUR/USD رشد 80 پیپی دارد و هم‌اکنون در 1.2080 معامله می‌شود.


موجودی استفاده شده

موجودی استفاده شده تغییر کرده است.

قیمت‌ها تغییر کرده‌اند، پس ارزش مفهومی پوزیشن نیز تغییر کرده است.

باید موجودی الزامی را دوباره محاسبه کنیم.

هروقت قیمت EUR/USD تغییر کند، موجودی الزامی نیز تغییر می‌کند.

با در نظر گرفتن تغییر اخیر، ببینیم چقدر موجودی الزامی برای باز نگاه داشتن پوزیشن احتیاج دارید.

از آنجایی که حساب به دلار است، باید ارزش یورو را به دلار تغییر دهیم.

€1 = $1.2080
€1,000 x 5 میکرولات  = €5,000
€5,000 = $6,040

ارزش مفهومی 6,040$ است.

قبل‌تر ارزش مفهومی 6,000$ بود. از آنجایی که EUR/USD رشد کرده، در نتیجه یورو قوی‌تر شده است. اکانت شما نیز به دلار است، پس ارزش مفهومی افزایش میابد.

هم‌اکنون می‌توانیم موجودی الزامی را حساب کنیم:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی مورد نیاز
$60.40 = $6,040 x .01

به خاطر داشته باشید با رشد ارزش مفهومی، موجودی الزامی نیز رشد می‌کند.

از آنجایی که موجودی مورد نیاز 1% است، موجودی الزامی مساوی با 60.40$ می‌شود.

قبل از این، موجودی الزامی 60$ بود.

تغییر موجودی الزامی به نشانه تغییر موجودی مورد نیاز است.

در این مثال شما فقط یک پوزیشن باز دارید، در نتیجه موجودی استفاده شده معادل موجودی الزامی است.

س/ض شناور

EUR/USD از 1.20000 به 1.2080 رشد کرده است.

شما ماکیرو لات معامله می‌کنید، پس حرکت یک پیپ مساولی 0.10$ به ازای هر میکرولات است.

پوزیشن شما 5 میکرو لات است، در نتیجه حرکت یک پیپ مساوی 0.50$ می‌باشد.

حالا شما 40$ ضرر شناور دارید، زیرا EUR/USD خرید زده‌اید.

س/ض شناور = (قیمت فعلی – قیمت اولیه) × 10,000 × $X/پیپ
$40 = (1.2080 – 1.20000) x 10,000 x $0.50/پیپ

اکوییتی

اکوییتی شما 06$ است.

اکوییتی = موجودی + س/ض شناور
$60 = $100 + (-$40)

موجودی آزاد

موجودی آزاد = اکوییتی – موجودی استفاده شده
-0.40 = $60 - $60.40

سطح موجودی

سطح موجودی شما به 99% کاهش یافته است.

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) × 100%
99% = ($60 / $60.40) x 100%

مارجین کال لول زمانی اتفاق می‌افتد که مارجین لول در 100% باشد.

سطح موجودی شما هنوز زیر 100% است.


در این مرحله شما یک مارجین کال  دریافت می‌کنید، که یک اخطار است.

پوزیشن شما باز می‌ماند ولی...

تا وقتی که سطح موجودی شما به بالای 100%‌ نرسد، نمی‌توانید پوزیشن جدیدی باز کنید.


معیار های حساب
معیار های حساب شما در پلتفرم معاملاتی به صورت زیر خواهند بود.

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
$100 $100 $100
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20000 167% $100 $60 $40 $100 $0
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.2080 99% $60 $60.40 -$0.40 $100 -$40

EUR/USD بار دیگر 96 پیپ رشد می‌کند!

EUR/USD یک بار دیگر رشد می‌کند و هم اکنون در 1.2176 معامله می‌شود.


موجودی استفاده شده

حالا که EUR/USD در 1.2176 معامله می‌شود، ببینیم چقدر موجودی برای باز نگه داشتن پوزیشن لازم است.

از آنجایی که حساب معاملاتی به دلار آمریکا است، باید ارزش یورو را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله به دست بیاید.

€1 = $1.21760
€1,000 x 5 میکرولات = €5,000
€5,000 = $6,088

ارزش مفهومی 6,088$ است.

حالا می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی × موجودی مورد نیاز
$60.80 = $6,080 x .01

توجه داشته باشید که موجودی الزامی به همراه ارزش مفهومی افزایش یافته است.

از آنجایی که موجودی مورد نیاز 1% است، موجودی الزامی 60.88$ است.

قبل‌تر از این موجودی الزامی 60.40$ بود.

با تغییرات در موجودی الزامی، موجودی استفاده شده نیز تغییر می‌کند.

در این مثال شما فقط یک پوزیشن باز دارید، پس موجودی استفاده شده با موجودی استفاده شده مساوی است.

س/ض شناور

EUR/USD از  1.20000 به 1.217600 افزایش یافته.

از آنجایی که شما 5 میکرولات معامله می‌کنید، هر حرکت یک پیپ برابر با 0.50$ است.

با توجه به پوزیشن خرید شما، شما یک ضرر شناور 88 دلاری دارید.

س/ض شناور =  (قیمت فعلی – قیمت اولیه) × 10,000 × $X/پیپ
-$88 = (1.21760 – 1.20000) x 10,000 x $0.50/پیپ

اکوییتی

اکوییتی شما 12$ است.

اکوییتی = موجودی + س/ض شناور
$12 = $100 + (-$88)

موجودی آزاد

موجودی آزاد شما -$48.88 است.
مارجین آزاد = اکوئیتی - مارجین استفاده شده
-$48.88 = $12 - $60.88

سطح موجودی

سطح موجودی شما به 20% سقوط کرده است.

سطح موجودی = (اکوییتی / موجودی استفاده شده) × 100%
20% = ($12 / $60.88) x 100%

در این مرحله، مارجین لول شما زیر استاپ اوت لول است.معیار های حساب
معیار های حساب شما در پلتفرم معاملاتی به صورت زیر خواهند بود.

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
$100 $100 $100
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20000 167% $100 $60 $40 $100 $0
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20800 99% $60 $60.40 -$0.40 $100 -$40
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.21760 20% $12 $60.88 -$48.88 $100 -$88


استاپ اوت!

استاپ اوت لول در مارجین لول 20% اتفاق می‌افتد.

در این مرحله، مارجین لول به استاپ اوت لول رسیده است.

پلتفرم معاملاتی شما یک استاپ اوت را اجرایی می‌کند.

یعنی معامله شما خودکار به قیمت فعلی بازار بسته می‌شوند و دو اتفاق می‌افتد:

  1. موجودی استفاده شده شما "آزاد" می‌شود.
  2. ضرر شناور شما "واقعی" می‌شود.

موجودی شما به روز می‌شود.

حالا که حساب شما پوزیشن باز ندارد و "راکد" است، موجودی آزاد، اکوییتی،‌ و موجودی شما یکسان خواهد بود.

هیچ پوزیشنی باز نیست، پس سطح موجودی یا س/ض شناور وجود ندارد.


اینجا تغییرات حساب شما از اول تا آخر نشان داده شده است:

Long / Short FX Pair Position Size Entry Price Current Price Margin Level Equity Used Margin Free Margin Balance Floating P/L
$100 $10,000 $100
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20000 167% $100 $60 $40 $100 $0
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.20800 99% $60 $60.40 -$0.40 $100 -$40
Short EUR/USD 5,000 1.20000 1.21760 20% $12 $60.88 -$48.88 $100 -$88
$12 $12 $12

قبل از این معامله شما 100$ نقد داشتید.

حالا بعد از فقط یک معامله شما 12$ دارید.

شما 88% سرمایه خود را از دست داده‌اید.

% سود/زیان = ((موجودی نهایی – موجودی اولیه) / موجودی اولیه) × 100%
-88% = (($12 - $100) x 100%

ترکیدن حساب شما را بهتان تبریک می‌گوییم.

از آنجایی که موجودی شما برای باز کردن پوزیشن جدید کم است، حساب شما مرده‌ محسوب می‌شود.