مارجین چیست؟

وقتی در فارکس معامله می‌کنید، فقط مقدار کمی سرمایه برای بازکردن و حفظ پوزیشن جدید نیاز دارید.

این سرمایه به‌عنوان مارجین (بیعانه) شناخته می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، اگر می‌خواهید ۱۰۰۰۰۰ دلار USD/JPY بخرید، نیازی نیست همه‌اش را بخرید، فقط باید یک قسمت از مبلغ کلی، مانند ۳۰۰۰ دلار را بخرید. مقدار واقعی بستگی به کارگزار فارکس یا ارائه‌دهنده CFD شما دارد.

مارجین را می توان به عنوان بیعانه در نظر گرفت که برای باز کردن یک پوزیشن و باز نگه داشتن آن لازم است.

یک بیعانه که می‌توانید تا زمان بسته‌شدن معامله کنار بگذارید.

مارجین کارمزد یا هزینه معامله نیست.

مارجین صرفاً بخشی از وجوه شما است که کارگزار فارکس شما برای باز نگه‌داشتن تجارت شما و اطمینان از اینکه می‌توانید ضرر احتمالی معامله را پوشش دهید، از موجودی حساب شما کنار می‌گذارد.

موجودی موردنیاز برای مدت معامله خاص "استفاده" یا "قفل شده" است.

پس از بسته‌شدن معامله، مارجین "آزاد" می‌شود و به‌حساب شما بازمی‌گردد و می‌توانید دوباره برای بازکردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.

موجودی مورد نیاز چیست؟ (Margin Requirements)

مارجین درصدی (%) از "اندازه کامل پوزیشن" است که به‌عنوان ارزش تصوری پوزیشنی که می‌خواهید باز کنید نیز شناخته می‌شود.

بسته به جفت ارز و کارگزار فارکس، میزان موجودی موردنیاز برای بازکردن یک پوزیشن متفاوت است.

ممکن است موجودی مورد نیاز در اندازه‌های مختلف، مانند 0.25٪، 0.5٪، 1٪، 2٪، 5٪، 10٪ یا بالاتر دیده شود.

این درصد (%) به‌عنوان موجودی مورد نیاز شناخته می‌شود.

در ادامه چند نمونه از موجودی موزد نیاز برای چندین جفت ارز آورده شده است.

جفت ارز موجودی مورد نیاز
EUR/USD 2%
GBP/USD 5%
USD/JPY 4%
EUR/AUD 3%


موجودی الزامی چیست؟

وقتی می‌گوییم مارجین یک میزان مشخص شده از موجودی حساب شماست، منظور از این میزان، موجودی الزامی است.

هر پوزیشنی که باز می‌کنید موجودی الزامی خود را دارد که باید کنار گذاشته شود.

!!!! موجودی الزامی به عنوان موجودی سپرده، موجودی ورودی یا موجودی اولیه نیز شناخته می‌شود.

به یک معامله EUR/USD نگاه کنیم. برای خرید یا فروش 100,000 EUR/USD بدون اهرم به 100,000$ موجودی نیاز است.

ولی با موجودی مورد نیاز 2%، فقط با 2,000$ (موجودی الزامی) از موجودی، می‌توان پوزیشن 100,000$ را باز کرد و باز نگه داشت.


مثال #1: باز کردن پوزیشن خرید USD/JPY

درنظر بگیریم که 1,000$ به حساب خودتان واریز کرده‌اید، می‌خواهید خرید بزنید و پوزیشنی به اندازه یک مینی‌لات (10,000 واحد) باز کنید.

برای باز کردن این پوزیشن چقدر موجودی احتیاج دارید؟

از آنجایی که دلار ارز اول است. این مینی‌لات 10,000$ ارزش دارد، یعنی ارزش مفهومی پوزیشن 10,000$ است.

فرض کنیم حساب شما به دلار است، از آنجایی که موجودی مورد نیاز 400%‌ است، موجودی الزامی 400$‌ می‌شود.

مثال دوم #2: باز کردن پوزیشن خرید GBP/USD

فرض کنیم 1,000$ به حساب خود واریز کرده‌اید و می‌خواهید GBP/USD را به قیمت 1.30000 خرید زده و پوزیشن یک مینی لاتی (10,000 واحد) باز کنید.

چقدر موجودی برای این پوزیشن نیاز است؟

از آنجایی که GBP ارز اول است، این مینی لات 10,000 پوند است، یعنی ارزش مفهومی پوزیشن 13,000$ است.

فرض می‌کنیم حساب شما به دلار است، از آنجایی که موجودی موردنیاز 5% است، موجودی الزامی برابر با 650$ می‌شود.


مثال #3: باز کردن پوزیشن خرید EUR/AUD

فرض کنیم می‌خواهید پوزیشن خرید EUR/AUD را با یک مینی‌لات (10,000 واحد) باز کنید.

چقدر موجودی برای باز کردن این پوزیشن احتیاج دارید؟


فرض می‌کنیم حساب شما به دلار است، اول باید قیمت EUR/USD را بدانید. فرض کنیم قیمت در 1.15000 است.

از آنجایی که یورو ارز اول است، این مینی‌لات 10,000 یورو است، یعنی ارزش مفهومی پوزیشن 11,500$ است.

از آنجایی که موجودی موردنیاز 3% است، موجودی الزامی 345$ می‌شود.

چطور موجودی الزامی را محاسبه کنیم

وقتی با مارجین معامله می‌کنید، میزان مارجین (موجودی الزامی) لازم برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، به درصدی (موجودی موردنیاز) از اندازه پوزیشن (ارزش مفهومی) محاسبه می‌شود.

میزان دقیق موجودی الزامی با توجه به ارز اول یک جفت ارز محاسبه می‌شود.

اگر ارز اول با ارز اصلی حساب شما فرق می‌کنید، موجودی الزامی به ارز حساب شما تبدیل می‌شود.

در ادامه فرمول محاسبه موجودی الزامی را آورده‌ایم:

اگر ارز اول با ارز اصلی حساب شما یکی است:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی x موجودی موردنیاز

اگر ارز اول با ارز اصلی حساب شما یکی نیست:

موجودی الزامی = ارزش مفهومی x موجودی موردنیاز x قیمت تبدیل از ارز اول به ارز اصلی حساب

تنها دلیل حضور موجودی در حساب تجارتی شما، مارجین کافی برای معامله کردن است و بس.

وقتی در فارکس معامله می‌کنید، پوزیشن باز کردن شما خیلی به موجودی حسابتان بستگی ندارد، بلکه بیشتر بسته به مارجین شما است.

یعنی کارگزار شما می‌خواهد ببیند شما مارجین کافی دارید یا نه، این مورد با موجودی کل حساب شما متفاوت است.

اگر گیج شده‌اید نگران نباشید، هرچقدر بیشتر به پیش برویم، بیشتر می‌فهمید.


خلاصه

· موجودی موردنیاز مقدار موجودی‌‌‌ای است که برای باز کردن یک پوزیشن نیاز داریم. اندازه آن به عنوان درصدی از اندازه "کامل" پوزیشنی که میخواهید باز کنید بیان می‌شود.

· موجودی الزامی مقداری پولی است که هنگام باز کردن یک پوزیشن "قفل" می‌شود و شما دیگر به آن دسترسی ندارید.

در درس‌های قبلی یاد گرفتیم:

· معاملات مارجینی چیست؟ چرا فهمیدن آن به درک نحوه کار کردن حساب مارجینی شما کمک می‌کند.

· موجودی چیست؟ موجودی شما پول نقدی است که در حساب تجاری شما در دسترس است.

· س/ض غیر واقعی و واقعی چیست؟ سود و ضرر چطور بر حساب شما تاثیر می‌گذارند.

در ادامه به مبحث موجودی استفاده شده می‌پردازیم.