در پلتفرم معاملاتی خود، دو گزینه (سود/زیان "غیرواقعی" یا سود/زیان "شناور") با اعداد سبز یا قرمز در کنار آنها می‌بینید.

در این درس توضیح می دهیم که سود/زیان غیرواقعی و سود/زیان شناور چیست.

(س= سود (Profit) ض = ضرر (Loss).

هنگام معامله، در واقع دو نوع "سود یا زیان" وجود دارد که به عنوان "سود/زیان" نیز شناخته می شود.

هر دو مهم هستند. بیایید تفاوت بین این دو را مورد بحث قرار دهیم.

سود/زیان غیرواقعی

سود/زیان غیرواقعی  به سود یا زیان موجود در پوزیشن‌های باز فعلی شما (معاملات فعال فعلی ) اشاره دارد ...

که برابر با سود یا ضرری است که اگر همه موقعیت‌های باز شما بسته شوند، "محقق" می‌شوند.

سود/زیان غیرواقعی، به عنوان س/زیان "شناور" نیز شناخته می‌شود، زیرا از آنجایی که پوزیشن‌های شما هنوز باز هستند، ارزش دائما در حال تغییر است.


سود/زیان غیرواقعی در صورتی که پوزیشن باز دارید، مدام درحال نوسان با قیمت‌های بازار است.

برای مثال، اگر سودی دارید که واقعی نشده است و قیمت‌ها بر علیه شما حرکت کنند، سود واقعی نشده تبدیل به ضرر واقعی نشده می‌شود.

مثال: ضرر شناور

فرض کنید حساب شما به USD است و شما در حال حاضر 10000 واحد EUR/USD دارید که با قیمت 1.15000 خریداری شده است.

نرخ فعلی مبادله EUR/USD  معادل  1.13000است.

حالا سود/زیان واقعی را حساب کنیم:

سود/زیان غیرواقعی = اندازه پوزیشن × (قیمت فعلی – قیمت ورودی)
سود/زیان غیرواقعی = 10,000 × ) 1.15000)
-200 = 10,000 x (- 0.0200)

این پوزیشن 200 پیپ کاهش یافته است.

از آنجایی که شما یک لات کوچک معامله می‌کنید، هر پیپ یک دلار ارزش دارد.

بنابراین در حال حاضر شما 200 دلار ضرر شناور دارید.

چون هنوز معامله را نبسته‌اید این ضرر شناور است.

معمولا اگر ضرر شناور باقی می‌ماند، امیدوار هستید که قیمت تغییر کند.

اگر EUR/USD بالاتر از قیمت ورودی شما بالاتر برود، شما یک سود شناور دارید.

پوزیشن شما اکنون 100 پیپ افزایش یافته است.

از آنجایی که یک مینی‌لات را معامله می‌کنید، هر معامله برابر 1$ است.

در نتیجه الان 100$ سود شناور دارید (100 پیپ x 1$).


سود/زیان واقعی

سود و ضرر واقعی، افزایش یا کاهش میزان حساب شما بعد از پایان یک معامله است.

سود و ضرر شما فقط وقتی واقعی می‌شوند که پوزیشن شما بسته شود.

موجودی حساب شما تنها وقتی کم یا زیاد می‌شود که پوزیشن شما بسته شود.

مثال: ضرر واقعی

فرض کنید حساب شما به USD است و شما در حال حاضر 10000 واحد EUR/USD دارید که با قیمت 1.15000 خریداری شده است

نرخ فعلی مبادله برابرا با 1.13000 در EUR/USD است.

سود/زیان شناور = سایز پوزیشن × (قیمت فعلی – قیمت ورودی)

سود/زیان شناور = 10,000 × (1.13000 – 1.15000)

-200 = 10,000 x (- 0.0200)

پوزیشن شما 200 پیپ کاهش یافته است.

از آنجایی که شما یک لات کوچک را معامله می‌کنید، هر پیپ یک دلار است.

پس شما هم اکنون یک ضرر شناور به اندازه 200 دلار دارید.


ضرر شناور است، زیرا هنوز معامله خود را نبسته‌اید.

ولی دیگر تحمل ضرر ندارید و همانجا معامله را می‌بندید.

شما 200 دلار ضرر واقعی کردید و پول نقد از حساب شما کم می‌شود.

وقتی معامله را باز کردید، موجودی شما 1000 دلار بود.

ولی بعد از بستن معامله و از دست دادن 200 دلار، حالا 800 دلار موجودی دارید.


موجودی 

س/ض شناور

قبل

$1,000

-$200

بعد

$800مثال: سود واقعی

فرض کنید حساب شما به USD است و شما در حال حاضر 10000 واحد EUR/USD دارید که با قیمت 1.15000 خریداری شده است.

نرخ فعلی مبادله برای EUR/USD برابر با 1.16000 است.

حالا سود/زیان شناور پوزیشن را محاسبه کنیم:

سود/زیان شناور = سایز پوزیشن × (قیمت فعلی – قیمت ورودی)

سود/زیان شناور = 10,000 × (1.16000 – 1.15000)

100 = 10,000 x (0.0100)

حالا موقعیت شما 100 پیپ افزایش یافته است.

و از آنجایی که در حال معامله لات‌ کوچک هستید، هر پیپ به ارزش یک دلار است.

پس در حال حاضر یک سود شناور به ارزش 100 دلار دارید.


سود شما شناور است چون هنوز معامله خود را نبسته‌اید.

به شما الهام می‌شود که از معامله بیرون بیایید.

پس شما معامله خود را می‌بندید.

C:\Users\Pouya\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\realized-profit-example.png

حالا شما 100 دلار سود کرده‌اید و پول نقد به موجودی شما اضافه می‌شود.

پس الان 11000 دلار در حساب خود دارید.


موجودی

س/ض شناور

قبل

$1,000

+$100

بعد

$1,100
سود تا زمانی که محقق نشود واقعی نیست تفاوت بین سود تحقق یافته و تحقق نیافته ظریف است، اما می تواند به معنای تفاوت بین یک معامله سودآور یا یک معامله با ضرر باشد.

برای معامله گران مهم است که بدانند تفاوت بین سود/زیان واقعی و سود/زیان غیرواقعی چیست.

سودهای واقعی سودهایی هستند که به پول نقد تبدیل شده و به موجودی حساب شما اضافه شده است.

ضررهای تحقق یافته ضررهایی هستند که به وجه نقد تبدیل شده و از موجودی حساب شما کسر شده اند.

به عبارت دیگر، برای اینکه بتوانید از معامله‌ای که انجام داده‌اید، سود کسب کنید، باید پول نقد دریافت کنید و صرفاً بدون خروج از معامله، افزایش ارزش معامله خود را مشاهده نکنید.

سود محقق نشده، سود نظری یا «سود کاغذی» است که در حال حاضر در دسترس است، اما اگر قیمت برخلاف معامله حرکت کند، می‌تواند هر لحظه از بین برود.